15نوامبر/19

اره-نواری-در-اصفهان

فروش اره نواری در اصفهان، اشاید برای خیلی از شما عزیزان این مطلب مهم باشد که در اصفهان از کجا می توان اره نواری فولاد بر خرید. قاعدتا همکاران زیادی هستند کهبیشتر…

09اکتبر/19

اره نواری چیست؟

اره نواری  از مهم‌ترین ابزارهای کارگاه صنایع چوب است. نخستین بار در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسیده‌است. ماشین اره نواری ممکن است، افقی یا عمودی باشد. از ماشین اره نواری در کارهای مختلفی مانند قوسبیشتر…