09اکتبر/19

اره نواری چیست؟

اره نواری  از مهم‌ترین ابزارهای کارگاه صنایع چوب است. نخستین بار در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسیده‌است. ماشین اره نواری ممکن است، افقی یا عمودی باشد. از ماشین اره نواری در کارهای مختلفی مانند قوسبیشتر…